miércoles, 11 de agosto de 2010

Madrid i el Prado

La primera visita va ser Madrid, on s'hi poden veure dues exposicions que em venien molt de gust: La dedicada a Turner , al Prado, i la de Ghirlandaio i el renaixement al Thyssen.


Cap al Prado em vàren cridar l'atenció aquest arbrets. Jo n'havia dibuixat fa temps uns de molt semblants creient que no exixtien. He comprovat que si, que existeixen.

Hacia el Prado me llamaron la atención estos arbolitos. Yo había dibujado unos muy parecidos hace años, creyendo que no existían. He comprobado que sí, que existen.


L' exposició de Turner, molt extensa, ens demostra la dèria que tenia per a superar a qualsevol pintor . Ens han penjat l'original i al costat la còpia d'en Turner...i ens quedem amb els originals. Si em pregunteu quin quadre trio, us diré que la noia a la finestra...de Rembrandt. No podia apartar la mirada d'aquest retrat. Quant a les teles de Turner, les més abstractes, on és éll mateix i ens ofereix un avançament a moviments posteriors, com ara l'impressionisme.
Després d'aquesta exposició vàrem visitar la pintura del s. XIX, que ens va plaure molt.
En arribar a les obres de Madrazo (quin gran artista!) les meves filles , en veure la senyora de dalt varen exclamar, tot imitant-la : "pasteliiitos!!" i ja vàrem tindre tema per a tot el viatge.
Podeu comprovar-ho en la foto.
Per cert: la senyora en qüestió és la model Aline Masson amb mantellina blanca.
La exposición de Turner, muy extensa, nos demuestra el interés que tenía para superar a cualquier pintor. Nos han colgado el original y al lado la copia de Turner...y nos quedamos con los originales.
Si me preguntáis qué cuadro escojo, os diré que la Muchacha en la ventana...de Rembrandt. No podia apartar la mirada de este retrato. En cuanto a las telas de Turner,las más abstractas, donde es él mismo y nos ofrece un avance de movimientos posteriores como el impresionismo.
Después de esta exposición visitamos la pintura del s. XIX, que nos encantó. Llegando a las obras de Madrazo (qué gran artista!) mis hijas, viendo la señora de arriba , exclamaron: "pasteliiitos"...y ya tuvimos tema para todo el viaje.
Podéis comprobarlo en la foto.
Por cierto: la señora en cuestión es la modelo Aline Masson con mantilla blanca.

No hay comentarios: