viernes, 12 de noviembre de 2010

Terror amb tècniques mixtes


Aquests dibuixos pertanyen als meus alumnes d'edats compreses entre els 9 i els 15 anys. El relat de Halloween és el mateix que en el grup exposat anteriorment, però aquests nens han triat la combinació de ceres, aquarel·la, carbonet i témpera. Val a dir que com més petits són , les il·lustracions són menys tètriques .
...
Estos dibujos pertenecen a mis alumnos de edades comprendidas entre los 9 y los 15 años. El relato de Halloween es el mismo que en el grupo expuesto anteriormente, pero estos niños han escogido la combinación de ceras, acuarelas,carboncillo y témpera. Cabe decir que cuanto más pequeños son, las ilustraciones son menos tétricas.

No hay comentarios: