jueves, 18 de febrero de 2010

Pintures vitrificables, o vitris pels amics

Quant es tracta de realitzar una miniatura, o un retrat, o aquella peça minuciosa que volem plena de detall, utilitzem els vitris.
Aquestes pintures es presenten en forma de pols molt fi, com si fos talc .

Cuando se trata de realizar una miniatura, o un retrato, o aquella pieza minuciosa que deseamos llena de detalle, utilizamos los vitris.
Estas pinturas se presentan bajo forma de polvo muy fino, como si fuese talco.

Disposem una petita quantitat de pintura sobre un vidre i hi afegim unes gotetes d'oli de parafina. Pastem molt bé amb l'espàtula fins que ens quedi una consistència com de pintura a l'oli.

Disponemos una pequeña cantidad de pintura sobre un cristal y le añadimos unas gotitas de aceite de parafina. Se trabaja muy bien con la espátula hasta que nos quede una consistencia como de pintura al óleo.
Els vitris ja preparats es posen sobre un vidre sota del qual hi ha un paper blanc amb els nombres dels colors. Va molt bé que aquesta paleta es pugui tapar per a evitar la pols. Així que he customitzat una antiga capsa metàl·lica de llàpissos de colors.

Los vitris ya preparados se ponen sobre un cristal bajo del cual hay un papel blanco con los números de los colores. Va muy bien que esta paleta pueda taparse para evitar el polvo. Así que he customizado una antigua caja metálica de lápices de colores.


A que us venen ganes de començar a pintar?
A que os entran ganas de empezar a pintar?


No hay comentarios: