domingo, 1 de noviembre de 2009

Tots Sants , Halloween i alguna cosa més

Al llarg d'aquesta setmana passada, hem tingut molta moguda. Molta espelma i un ambient entre tètric i de festa major. Hem preparat el Halloween. Si us he de ser franca, aquest esdeveniment importat no em fa massa gràcia, doncs a casa nostra hi ha una llarga tradició de Tots Sants . I cada any ens van colonitzant una miqueta més.
Aquí , antigament, s'explicaven obscurs contes a la vora del foc que la imaginació de cadascú tornava més o menys terrorífics.
Des de fa tres anys, pels voltants de Tots Sants, trio una història de por que faci les delícies dels meus alumnes (passar por els mola molt). Però amb molt de seny per què no convé que a les nits els pares es trobin els seus fills al seu llit.

A lo largo de esta semana pasada, hemos tenido mucha movida. Mucha vela y un ambiente entre tétrico y de fiesta mayor. Hemos preparado el Halloween. Si os he de ser franca, este acontecimiento importado no es de mi agrado, puesto que en casa existe una larga tradición de Todos los Santos. Y cada año nos van colonizando un poquito más.
Aquí, antiguamente, se contaban oscuros cuentos junto al fuego que la imaginación de cada cual tornaba más o menos terroríficos.
Desde hace tres años, cuando se acerca Todos los Santos, escojo una historia de miedo que haga las delícias de mis alumnos (pasar miedo mola mucho). Pero con mucho cuidado, pues no es conveniente que por las noches los padres se encuentren a sus hijos en su cama.


La Història d'enguany és "El gos dels Baskerville", de Sir Arthur Conan Doyle.
A partir de la llegenda que inclou aquesta novel·la, els nens han de triar l' escena que més els cridi l'atenció i dibuixar-la. Això comporta moltes coses: Veure en quina època es desenvolupen els fets, còm són les cases, les costums de la gent, els vestits...estudiar els animals que intervenen, la seva estructura i moviments. I sempre, sempre, fer volar la seva imaginació.
La Historia de este año es "El perro de los Baskerville", de Sir Arthur Conan Doyle.
A partir de la leyenda que incluye esta novela, los niños deben escoger la escena que más les atraiga y dibujarla. Esto comporta muchas cosas: Ves en que época se desarrollan los hechos, como son las casas, las costumbres de la gente, sus vestidos...estudiar los animales que intervengan, su estructura y movimientos. Y siempre,siempre, hacer volar su imaginación..


I voleu saber quina història ha tingut més èxit de totes les que he llegit? - Doncs "El monte de las ánimas", de Gustavo Adolfo Bécquer. On es parla de fantasmes i cementiris...
¿Y queréis saber qué historia ha triunfado más de todas las que he leído?- Pues "El monte de las ánimas", de Gustavo Adolfo Bécquer. En donde se habla de fantasmas y cementerios
Els nens imaginen cementiris i els grans els visitem.
Los niños imaginan cementerios y los mayores los visitamos.

Admirem aquestes obres d'Art...
Admiramos estas obras de Arte...

I veiem aquestes tombes. Si la mort ens iguala a tots, per què aquestes diferències?
Y vemos estas tumbas. Si la muerte nos iguala a todos,¿Por qué estas diferencias?


Potser el millor seria una cremació i que les cendres es fonguessin en el paisatge que un més s'estima. En la terra, els arbres...
A lo mejor, lo más interesante sería una cremación y que las cenizas se fundieran en el paisaje que uno más quiere. En la tierra, los árboles...

I en les pedres.
Y en las piedras.


No hay comentarios: