lunes, 16 de noviembre de 2009

Els meus nens i Sir Arthur Conan Doyle

He esperat impacient que els nens acabessin els seus dibuixos de Halloween per a penjar-los. Els han fet tant bé!- N'estic molt orgullosa. Crec fermament que d'ací uns anys podrem gaudir de les obres d'uns bons artistes plàstics i , qui sap si algun d'élls il·lustrarà llibres i contes per a fer-nos somniar.

He esperado impaciente a que los niños terminaran sus dibujos de Halloween para colgarlos . Lo han hecho tan bien!- Estoy muy orgullosa. Creo firmemente que dentro de unos años podremos disfrutar de las obras de unos buenos artistas plásticos y, quién sabe si alguno de ellos ilustrará libros y cuentos para hacernos soñar.

Veureu que hi han diversos estils i edats. Cap d'igual, car cada nen és únic.
Veréis que hay diversos estilos y edades. Ninguno igual a otro, pues cada niño es único.

1 comentario:

sm-13 dijo...

M'agradaria tornar a ser nen per a nar a aquestes clases teves...