miércoles, 7 de julio de 2010

San Fermín

Vull expressar la meva adhesió al col·lectiu PETA i Anima Naturalis.

És molt trist que la diversió d'un poble estigui basada en la tortura i el dolor. Prou !

No em valen arguments com l'art, ni la tradició, ni tants disbarats com esgrimeixen els afeccionats. Tampoc es una reacció catalana ni independentista. És, simplement , humanitat.

Quiero expresar mi adhesión al colectivo PETA y Anima Naturalis.

Es muy triste que la diversión de un pueblo esté basada en la tortura y el dolor. ¡Basta!

No me valen argumentos como el arte, ni la tradición, ni tantos disparates como esgrimen los aficionados. tampoco es una reacción catalana ni independentista. Es, simplemente, humanidad.

1 comentario:

Gemma dijo...

Jo també m'hi sumo!.