jueves, 14 de enero de 2010

L'esmalt pas a pas i a capítols.

Començo l'any amb un nou projecte. Nous reptes i noves il·lusions.
He decidit de compartir amb tots vosaltres el pas a pas. L'any passat, al febrer, vaig mostrar en aquest blog el procés de realització d'un esmalt molt simple. Aquesta vegada serà més complexe i per aixó aniré per capítols. No em pregunteu quin ritme prendrà, perquè ni jo mateixa ho sé. A vegades, els treballs s'allarguen per diverses causes . I a vegades, s'enllesteixen més aviat del que un es pensa. De tota manera, cada setmana intentaré un nou capítol.

Empiezo el año con un nuevo proyecto. Nuevos retos y nuevas ilusiones.
He decidido compartir con todos vosotros el paso a paso. El año pasado, en febrero, mostré en este blog el proceso de realización de un esmalte muy simple. Esta vez será más complejo y por eso iré por capítulos. No me preguntéis qué ritmo tomará, porqué ni yo misma lo sé. A veces, los trabajos se dilatan en el tiempo. Y a veces, se finalizan antes de lo que uno piensa. De todas formas, cada semana intentaré un nuevo capítulo.


La base d'aquest esmalt és el coure.
La base de este esmalte es el cobre.

He tallat les planxes d'acord amb el projecte que he dissenyat.
He cortado las planchas conforme el proyecto que he diseñado.

Les planxes de base seran planes amb algun martelé.
Las planchas de base serán planas con algún martelé.
Es poleixen bé amb paper de vidre fi per a suprimir les ratllades .
Se pulen bien con papel de lija fino para suprimir arañazos.

Procedeixo a la neteja submergint les planxes de coure en una disolució d'àcid nítric amb aigua.
Procedo a la limpieza sumergiendo las planchas de cobre en una disolución de ácido nítrico con agua.

Les esbandeixo bé i les ensabono amb detergent dels plats. També puc substituir el detergent per bicarbonat.
Las aclaro bien y las enjabono con lavavajillas. También puedo sustituir el detergente por bicarbonato.

Ara esbandeixo molt bé tot el sabó . A continuació, s'hi pot aplicar vapor amb una vaporetta per tal de desgreixar la planxa més profondament. Això últim és un invent de casa, perfectament prescindible.
Ahora aclaro muy bien todo el jabón. A continuación, se puede aplicar el vapor de una vaporetta para desengrasar más profundamente la plancha. Esto último es un invento de casa, perfectamente prescindible.Un cop netes i seques, poso les planxes amb el dors a la vista sobre uns suports . Hi pinto colemail (cola transparent especial per a l'adherencia dels esmalts).
Una vez limpias y secas, coloco las planchas con el dorso a la vista sobre unos soportes. Les pinto colemail (cola transparente especial pera la adherencia de los esmaltes)


Amb l'ajuda d'un sedàs o d'un colador , espolvorejo el contraesmalt de manera uniforme.
Con la ayuda de un cedazo o de un colador, espolvoreo el contraesmalte de manera uniforme.


Per tal de fixar el contraesmalt, ruixo aigua destilada utilitzant un polvoritzador . A una certa distància i vigilant que sigui un ruixat suau.
Con la finalidad de fijar el contraesmalte, rocío agua destilada utilizando un pulverizador. A una cierta distancia y vigilando que sea un rociado suave.


Fins aqui la primera part. Ara toca esperar que el contraesmale s'assequi del tot i en el proper capítol procediré a l'aplicació del fundent.
Hasta aquí la primera parte. Ahora toca esperar a que el contraesmalte se seque totalmente y en el próximo capítulo procediré a la aplicación del fundente.
1 comentario:

Unknown dijo...

Hola!
Tot just començo amb els esmalts de forma autodidàctica, ara estic netejant els esmalts amb aigua destil·lada i per decantació, un cop nets els guardo en pots de plàstic, però no s'assequen. Com ho hauria de fer?

Un altre dubte que tinc, veig que per enganxar el contra esmalt utilitzes colemail, vaig llegir que es pot fer amb goma de tragacant, quina diferència hi ha? Un cop es fica al forn al fondre's el contra esmalt no cau cap a sota???

Com veus estic molt verda! Gràcies pel teu blog!!!