jueves, 21 de enero de 2010

L'esmalt pas a pas. El fundent

En el primer capítol deixàvem les planxes d'aram ben netes i amb el contraesmalt al dors de les peces.
Ara toca posar el fundent. Podeu preguntar - Què es el fundent?
Doncs és un material transparent i incolor que es posa en contacte amb el metall i serveix per a aïllar-lo dels colors transparents, evitant així reaccions adverses.
Abans d'utilitzar-lo s'ha de netejar (com tots els colors ). Ho fem posant-ne una petita quantitat en varis gots alts. Els omplim d'aigua corrent amb l'aixeta a pressió a fi de remoure'l bé.

En el primer capítulo dejábamos las planchas de cobre bien limpias y con el contraesmalte al dorso de las piezas.
Ahora toca poner el fundente. Podéis preguntar- ¿Qué es el fundente?
Pues es un material transparente e incoloro que se pone en contacto con el metal y sirve para aislarlo de los colores transparentes, evitando así reacciones adversas.
Antes de utilizarlo se debe limpiar (como todos los colores). Lo hacemos poniendo una pequeña cantidad en varios vasos altos. Los llenamos de agua corriente con el grifo a presión con el fin de removerlo bien.

L'aspecte de l'aigua és opac.

El aspecto del agua es opaco .

Per decantació, i suaument, eliminem l'aigua. Repetim l'operació tantes vegades com sigui necessari, fins que l'aigua ens quedi nítida.
Por decantación y suavemente, eliminamos el agua. Repetimos la operación tantas veces como sea necesario, hasta que el agua aparezca nítida.

A continuació, podem optimitzar la neteja deixant un dit d'aigua en cada got i tirant-hi dues gotes d'àcid nítric. Remenar-ho amb uns moviments giratoris de canell i tornar a omplir d'aigua repetint tot el procés anterior.
Finalment, es llença tota l'aigua i en cada got s'hi tiren uns dos dits d'aigua destilada. Moviment de canell i repetir tres vegades. Ara ja tenim el fundent net.És el moment de fer una prova en una planxeta petita i evitar-nos disgustos si el fundent no està conforme.
A continuación, podemos optimizar la limpieza dejando un dedo de agua en cada vaso y echando dos gotas de ácido nítrico. Remover con unos movimientos giratorios de muñeca y volver a llenar de agua repitiendo el proceso anterior.
Finalmente, se tira todo el agua y en cada vaso se echan unos dos dedos de agua destilada. Movimiento giratorio de muñeca y repetir tres veces. Ahora ya tenemos el fundente limpio.Es el momento de efectuar una prueba en una pequeña planchita para evitarnos posibles disgustos si el fundente no está conforme.

Procedeixo a la colocació del fundent amb espàtula. Ho podria fer, també, a pinzell o a sedàs.
Carrego l'eina i l'escampo amb el cantó, a petits copets. Molta atenció a no mullar el contraesmalt. Per dues raons: Si es mulla un cop sec, pot caure. I segon, per capilaritat el fundent pot absorbir restes de cola del contraesmalt i quedar els laterals bruts.
Procedo a la colocación del fundente con espátula. Lo podría hacer, también, a pincel o a cedazo.
Cargo el utensilio y distribuyo el fundente con el lado, a pequeños golpecillos. Mucha atención a no mojar el contraesmalte. Por dos razones: Si se moja una vez seco, puede desprenderse. Y segundo, por capilaridad el fundente puede absorber restos de cola del contraesmalte y quedar sucio en los laterales.Asseco primer l'excés d'aigua. Després aplico un paper de cuina o bé un drap de cotó fins que el fundent quedi només humit.
Primero seco el exceso de agua. Después aplico un papel de cocina o un trapo de algodón hasta que el fundente quede solo húmedo.


Amb l'espàtula plana vaig allisant tota la superfície.
Con la espátula plana voy alisando toda la superfície.Deixo assecar molt bé abans de coure'l. Per a enfornar, passo les planxes a una placa de fibra que trec del forn.
Dejo secar muy bien antes de cocerlo. Para hornearlas, paso las planchas a una placa de fibra
que saco del horno.


Introdueixo les peces al forn on es couen a 900ºC durant, més o menys, dos minuts. Si la peça , al refredar-se ens surt vermella, és que està crua. Si , per el contrari, surt verdosa, ens hem passat.
Introduzco las piezas al horno donde cuecen a 900º C durante, más o menos, dos minutos. Si la pieza , al enfriarse, nos aparece roja, es que todavía está cruda. Si, por el contrario sale verdosa, nos hemos pasado.


Aspecte del fundent correctament cuit.
Ara ja puc començar a dibuixar i aplicar els colors. Peró aixó serà en el proper capítol.
Aspecto del fundente correctamente cocido.
Ahora ya puedo empezar a dibujar y aplicar los colores. Pero eso será en el próximo capítulo.

3 comentarios:

Gemma dijo...

Santa paciència o ... feina de xinussss!.
El resultat: l'obra d'art

Teresa Ulldemolins dijo...

Si senyora, i aixó només és el principi...

Unknown dijo...

No es necessari que l'aigua per netejar els esmalts i el fundent sigui destil·lada?