domingo, 19 de diciembre de 2010

Dominique nique nique...

Des de que les vaig començar, que no em trec del cap la cançoneta : Dominique nique nique..i és veure-les i evocar la meva infantesa en aquell col·legi de llargs passadissos on les monges entraven i surtien , dringant els rosaris i voleiant els vels.
Malgrat la negror, n'hi havia de prou divertides, d'altres no tant i fins i tot n'hi havia alguna que no cal mencionar. Però sempre, quan ens trobem les companyes i recordem el col·legi, ens petem de riure amb les aventures viscudes allà.
Nenes (com ens diem encara), per totes vosaltres, per totes les dones que recordem aquests angelets, hem sobreviscut ...i tenim molt de sentit de l'humor.

...

Desde que las empecé, que no se me quita de la cabeza la cancioncilla: Dominique, nique , nique...y es que es verlas y evocar mi infancia en aquel colegio de largos pasillos donde las monjas entraban y salían, tintineando sus rosarios y con sus velos al viento.
A pesar de la negrura, las había muy divertidas, otras no tanto y hasta había alguna que es mejor no mencionar. Pero siempre, cuando nos encontramos las compañeras y recordamos el colegio, nos partimos de risa con las aventuras vividas allí.
Niñas (como todavía nos llamamos), por todas vosotras, por todas las mujeres que recordamos estos angelitos, hemos sobrevivido...y tenemos mucho sentido del humor.

No hay comentarios: